[Tutorial] – Bài tập biểu thức

Bài tập nằm trong seri CaseStudy của thầy Nguyễn Minh Huy – KHTN, bài tập Expression chia làm 4 phần để thể hiện quá trình thực hiện, và có 1 bài tổng hợp ở phần cuối cùng. 


 


 

[Concept] – Khác nhau giữa Interface và Abstract class

Những khác nhau cơ bản:

 • Interface không thể hiện thực được bất kỳ phương thức nào (chỉ có khai báo), còn Abstract class thì có thể
 • Một class có thể implement từ nhiều Interface, nhưng chỉ có thể có 1 lớp cha (super class, có thể là abstract hoặc không)
 • Interface không phải là một thành phần trong cấu trúc cây kế thừa của class (độc lập), các class không liên quan có thể implement từ một Interface.

Note: Continue reading

Tổng hợp các tài liệu về Android

 • Slide: (update sau)
 • Tài liệu tham khảo:
  • Tiếng anh:
   • Pragmatic – Hello, Android, 3rd Edition(2010), Ed Burnette.
   • professional_android_4_application_development, John Willey & Sons
   • pro_android_4, Satya Komatineni, Dave MacLean (Apress)
   • android_recipes_2nd_edition, Dave Smith & Jeff Friensen
   • Expert Android, Satya Komatineni, Dave MacLean (Apress)
   • Các chuyên đề :
    • Android Design Patterns, Greg Nudelman
    • pro_android_media, Shawn Van Every
    • Beginning Android Games(2011), Mario Zechner
    • pro_opengl_es_for_android, Mike Smithwick & Mayank Verma
    • pro_android_web_game_apps, Juriy Bura
    • professional_nfc_application_development_for_android, Vedat Coskun, Kerem Ok, Busra Ozdenizci
    • professional_android_sensor_programming, Greg Milette & Adam Stroud.
    • pro_android_c_with_the_ndk, Onur Cinar
    • pro_android_apps_performance_optimization, Herve’ Guihot
  • Tiếng việt:

Tổng hợp tài liệu về CTDL và Giải thuật

Các tài liệu trên được tham khảo trong các môn học:

 1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 2. Phân tích độ phức tạp thuật toán
 3. Thiết kế và phân tích thuật toán

Tổng hợp tài liệu về Design Pattern

Dưới đây là danh sách review lại 1 số tài liệu đã và đang dùng trong quá trình học về mẫu thiết kế ở trường ĐH KHTN, 1 số khác là sưu tầm internet.

 • Slide: update sau
 • Ebook tham khảo:
  1. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software ( do bộ tứ tác giả Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John M.Vlissides) – Đây là cuốn kinh điển và đầy đủ nhất về 23 mẫu thiết kế.
  2. Head First Design Patterns ( Nhà xuất bản Oreilly) , demo viết bằng Java
  3. Design Patterns for Dummies: by Steve Holzner,PhD. ( Nhà xuất bản Wiley)
   1. Bản dịch tiếng việt của anh haihth (http://haihth.wordpress.com/)
 • Tài liệu khác sưu tầm:

Tổng hợp tài liệu OOP – C++

Các tài liệu và ebook liệt kê bên dưới thuộc bản quyền của các giảng viên trường ĐH KHTN, và sưu tầm internet. Mục đích để review lại cho dễ theo dõi.

 • Slide: (update sau)
 • Ebook tham khảo:
  1. Lập trình hướng đối tượng, Trần Đan Thư,  Đinh Bá Tiến, Nguyễn T. T. M. Khang, 2010 ( không có bản ebook)
  2. The C++ Programming Language, Bjarne Stroustroup.
  3. C++ Primer, 4th Edition, Stanley B. Lippman, Josée Lajoie
  4. Effective and More Effective C++, 3rd Edition, Scott Meyers
 • Ngoài ra còn 1 số ebook dành cho ngôn ngữ C++ sau:
  1. Effective STL, Scott Meyers
  2. Bruce Eckel, Thinking in C++, Prentice Hall, 1998
 • Khi nhắc đến OOP không thể không có Design Pattern