5 Lý do nên có nhiều nguồn thu nhập

1. An toàn

2. Giới hạn tiết kiệm và vô hạn thu nhập

Người duy nhất có thể cố định khoảng thu nhập của bạn là chính bạn

3. Tích lũy và bội thu nhập

4. Số ít thu nhập lớn, số nhiều thu nhập nhỏ

5. Tự động hóa nguồn thu nhập

   outsourcing và phân quyền cho người khác làm những việc đã biết làm

 

Xem thêm: http://www.phattriencanhanvn.com/5-ly-do-ban-nen-co-nhieu-nguon-thu-nhap/

Advertisements