Tổng hợp tài liệu OOP – C++

Các tài liệu và ebook liệt kê bên dưới thuộc bản quyền của các giảng viên trường ĐH KHTN, và sưu tầm internet. Mục đích để review lại cho dễ theo dõi.

 • Slide: (update sau)
 • Ebook tham khảo:
  1. Lập trình hướng đối tượng, Trần Đan Thư,  Đinh Bá Tiến, Nguyễn T. T. M. Khang, 2010 ( không có bản ebook)
  2. The C++ Programming Language, Bjarne Stroustroup.
  3. C++ Primer, 4th Edition, Stanley B. Lippman, Josée Lajoie
  4. Effective and More Effective C++, 3rd Edition, Scott Meyers
 • Ngoài ra còn 1 số ebook dành cho ngôn ngữ C++ sau:
  1. Effective STL, Scott Meyers
  2. Bruce Eckel, Thinking in C++, Prentice Hall, 1998
 • Khi nhắc đến OOP không thể không có Design Pattern
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s