Tổng hợp tài liệu về Design Pattern

Dưới đây là danh sách review lại 1 số tài liệu đã và đang dùng trong quá trình học về mẫu thiết kế ở trường ĐH KHTN, 1 số khác là sưu tầm internet.

 • Slide: update sau
 • Ebook tham khảo:
  1. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software ( do bộ tứ tác giả Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John M.Vlissides) – Đây là cuốn kinh điển và đầy đủ nhất về 23 mẫu thiết kế.
  2. Head First Design Patterns ( Nhà xuất bản Oreilly) , demo viết bằng Java
  3. Design Patterns for Dummies: by Steve Holzner,PhD. ( Nhà xuất bản Wiley)
   1. Bản dịch tiếng việt của anh haihth (http://haihth.wordpress.com/)
 • Tài liệu khác sưu tầm:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s