Tổng hợp tài liệu OOP – C++

Các tài liệu và ebook liệt kê bên dưới thuộc bản quyền của các giảng viên trường ĐH KHTN, và sưu tầm internet. Mục đích để review lại cho dễ theo dõi.

 • Slide: (update sau)
 • Ebook tham khảo:
  1. Lập trình hướng đối tượng, Trần Đan Thư,  Đinh Bá Tiến, Nguyễn T. T. M. Khang, 2010 ( không có bản ebook)
  2. The C++ Programming Language, Bjarne Stroustroup.
  3. C++ Primer, 4th Edition, Stanley B. Lippman, Josée Lajoie
  4. Effective and More Effective C++, 3rd Edition, Scott Meyers
 • Ngoài ra còn 1 số ebook dành cho ngôn ngữ C++ sau:
  1. Effective STL, Scott Meyers
  2. Bruce Eckel, Thinking in C++, Prentice Hall, 1998
 • Khi nhắc đến OOP không thể không có Design Pattern